Municipal Historical Museum
Karlovo

Изложба "Архитектът Йосиф Шнитер"

Изложба "Архитектът Йосиф Шнитер" - Image 1